Poskytované služby Podnikateľské a obchodné poradenstvo Korporátne služby pre spoločnosti z Ázie Zastupovanie zahraničných spoločností v EÚ
Komodity a služby Paleta    nami    predávaných    komodít    je    veľmi    pestrá.    Stále    sa    prispôsobujeme špecifikám    blízkovýchodných    trhov,    preto    sa    ponuka    tovarov    zo    dňa    na    deň rozširuje   a   to   v   závislosti   od   dopytu   našich   zahraničných   klientov.   Snažíme   sa uspokojiť    potreby    všetkých    našich    zákazníkov    z    toho    dôvodu    sa    takýto    široký sortiment     predávaného     tovaru     môže     zdať     ako     neštandardný,     no     musíme konštatovať,   že   na   blízkovýchodných   trhoch   denne   riešime   dosť   “neštandardné” situácie…
Copyright  2017 Langit a.s. All rights reserved

Komodity

Výrobky zo skla, najmä úžitkové sklo, dekoračné sklo a perly Výrobky z porcelánu, najmä úžitkový a hotelový porcelán Plasty a výrobky z plastov, najmä obaly na rôzne výrobky Výrobky z dreva, napr. hračky, detské ihriská a úžitkové predmety Výživové doplnky, výťažky z byliniek, potravinárske produkty Papier a papierenské výrobky, väčšinou papier v hárkoch Stroje a strojné zariadenia, náhradné diely, súčiastky Elektrotechnické výrobky, najmä zariadenia silnoprúdové Elektronika, hlavne zariadenia na ochranu informácií