Kde nás nájdete ? V Štúrove, v užšom centre mesta, cca 100 m od pešej zóny a 150 m od známeho termálneho kúpaliska. Údaje pre navigáciu: Slovensko, Štúrovo, Hasičská 13 A, alebo 47.801181, 18.721854 Vzdialenosti od medzinárodných letísk: Viedeň, 190 km Bratislava, 160 km Budapešť, 85 km
O spoločnosti Langit   a.s.   bola   založená   v   roku   2017.   Vznikla   z   iniciatívy   odborníkov,   ktorí   sa   dlhé roky    venovali    zahraničnému    obchodu,    tak    na    európskych,    ako    aj    na    ázijských trhoch    a    rozhodli    sa,    že    spojením    svojich    skúseností    a    síl    vytvoria    dynamickú spoločnosť, ktorá sa úspešne etabluje najmä na blízkovýchodných trhoch. Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Nitra, Odd.: Sa, Vl.č.:10522/N
Copyright  2017 Langit a.s. All rights reserved

Kontaktné informácie

Langit a.s. Adresa sídla: Svätého Štefana 649/63, 943 01 Štúrovo Kancelária: Hasičská 13A, 943 01 Štúrovo E-mail:  Telefón: +421 905259999 +421 915607800